Lilla Edets kommun - startsida

Familjecentralens samverkansparter

Inom Familjecentralen Eken samverkar Lilla Edets kommuns öppna förskola, Närhälsans barnmorskemottagning och psykologenhet samt Medpro Clinics barnavårdscentral.

BMM – Barnmorskemottagning

Finns på När hälsan Lilla Edet och erbjuder blivande föräldrar råd och stöd under graviditet i form av individuell rådgivning. BMM erbjuder också föräldragrupp/utbildning som sker på Familjecentralen Eken.

Barnmorskor Caroline Stenström och Jenny Vennberg Karlsson, 010-44 16 710 narhalsan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BVC - Barnavårdscentralen

Finns på vårdcentralen Medpro Clinic, Lilla Edet. För barn i åldrarna 0-6 år och deras föräldrar. Erbjuder stöd och information om amning, kost, vaccinering, sömnproblem, språkutveckling, föräldraskap, gränssättning, egenvård och förebyggande olycksfall. En av de första kontakterna med BVC är ett hembesök. När ert barn är fött är ni välkomna att ringa BVC.

BVC-sjuksköterskor Lotta Hjelm 0520-48 88 23 och Sofia Dessner 0520-48 88 24 Medpros webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Psykolog Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Fyrbodal

Finns på Närhälsan Lilla Edet. Psykologen ger rådgivning och stödsamtal under graviditet rörande frågor kring föräldraskap och till föräldrar med barn 0-5 år.

Kontakt med psykolog kan förmedlas genom barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen eller genom egen kontakt via telefon 010-441 03 42 och 010-441 03 45.
narhalsan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Senast uppdaterad: 2018-11-02
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »