Lilla Edets kommun - startsida

Familjecentralen

Familjecentralen Eken är en träffpunkt för blivande föräldrar samt barn 0-6 år och föräldrar i Lilla Edets kommun. I våra lokaler finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral och öppen förskola samlad. Kopplat till dessa verksamheter finns familjepedagog, socionom och psykolog.

Här kan du få stöd, vägledning och kvalificerad rådgivning med det du undrar över kring ditt barn och ditt föräldraskap. Du får också veta hur du tränar barnet i att bli tryggt i sig själv.

Barnmorskemottagning - Närhälsan, Lilla Edet


Barnmorskemottagningen erbjuder blivande föräldrar råd och stöd under graviditet i form av individuell rådgivning och föräldragrupper. Kvinnor erbjuds också hälsokontroller under graviditet, gynekologisk cellprovstagning samt preventivmedelsrådgivning.

Barnavårdscentral - Medpro Clinic, Lilla Edet


Barnavårdscentralen (BVC) är till för barn i åldrarna 0-6 år och deras föräldrar. Till oss kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Vi arbetar med förebyggande hälsovård och erbjuder stöd och information om t.ex. amning, kost, vaccinering, sömnproblem, språkutveckling, föräldraskap, gränssättning, egenvård och förebyggande olycksfall. Verksamheten bedrivs i enskilda kontakter med föräldrar och i olika grupper ett av de första kontakterna med BVC är ett hembesök. När ert barn är fött är ni välkomna att ringa oss.

Öppen förskola


Öppna förskolan är öppen fär alla föräldrar och barn mellan 0-5 år. Här kan du träffa andra föräldrar att samtala med om livet som småbarnförälder. Här kan du och ditt barn delta i pedagogisk gruppverksamhet. Vi har alltid en sångstund och möjlighet till pyssel, sagoläsning, spel och pussel. Fika finns till självkostnadspris, men du kan också ta med dig egen fika eller mat.

Du ansvarar själv för ditt/dina barn och förskollärare ansvarar för verksamheten. Vid vissa tillfällen har vi besök av externa aktörer, såsom sagostund med bibliotekspersonal eller musikstund med musikskolepersonal. Två gånger varje år har vi besök av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) som pratar om bilbarnsstolar.

Verksamheten på öppna förskolan är avgiftsfri och leds av en förskollärare. Någon särskild föranmälan behövs inte.

Spädbarnsmassage


Grupper för 6-7 bebisar. Fem träffar som innehåller spädbarnmassage och diskussioner kring barns utveckling, samspel, anknytning, och föräldrarnas funderingar. Intresseanmälan genom Barnavårdscentralen eller direkt till Maria Nordberg, spädbarnsmassageinstruktör, 0520-65 97 91.

Familjepedagog och föräldrastöd


Familjepedagog finns att prata med vid frågor om föräldraskap, anknytningen förälder-barn och vart man kan vända sig i olika livssituationer. Familjepedagog har gruppverksamhet och föräldrakurser på familjecentralen.

KLARA vänder sig till vårdnadshavare som har barn i den kommunala grundskolan i Lilla Edet, förskoleklass och upp till skolår 9. Skälen till att man som förälder vill vara med i Klara varierar. Oftast handlar det om att skolgången för barnet inte fungerar bra eller att hemsituationen präglas av konflikter eller andra problem som gör att familjen har det kämpigt.

MIMMI vänder sig till föräldar med barn i åldrarna 0-6 år. MIMMI är en liten gruppverksamhet där vi under trivsamma och mysiga former även kan prata om det som är svårt och hur man kommer vidare. Ibland är det svårt att ge allt det där man vill ge sitt lilla barn. Vardagen kan kännas fylld av för många "måsten". Ibland har man inte tillgång till någon att fråga när man själv varken vet ut eller in.

Socionom


Möter både blivande föräldrar och föräldrar i samtal som rör föräldraskap och livssituation. Du kan också få vägledning vart du ska vända dig i olika situationer som kan uppstå. Kontakt med socionom kan förmedlas genom barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen eller genom egen kontakt via telefon.

Psykolog


Psykologen ger rådgivning och stödsamtal under graviditet rörande frågor kring föräldraskap och till föräldrar med barn 0-6 år. Kontakt med psykolog kan förmedlas genom barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen eller genom egen kontakt via telefon.
Senast uppdaterad: 2017-04-28
Sidansvarig: Julia Domby

Kontakt

 • Samordnare för familjecentralen
 • Ulla Olofsson
 • Telefon: 0520-65 97 52

 • Besöksadress: Ekaråsvägen 6, Lilla Edet

 • Barnmorskemottagning, Närhälsan
 • Barnmorskor
 • Caroline Stenström
 • Jenny Vennberg Karlsson
 • Telefon: 0520-47 24 10
 • www.narhalsan.selänk till annan webbplats

 • Öppettider
 • Måndag till torsdag kl. 8-16
 • Tidsbokning sker via telefontid, måndag till torsdag kl. 13-14.

 • Barnavårdscentral, Medpro Clinic
 • BVC-sjuksköterskor
 • Telefon: 0520-48 88 00, knappval 6
 • Webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Öppettider
 • Måndag till torsdag kl. 8-16
 • Fredag kl. 8-12

 • Öppen förskola
 • Förskollärare
 • Maria Nordberg
 • Telefon: 0520-65 97 91
 • Se öppettider »

 • Familjepedagog
 • Ewa Ivarsson
 • Telefon: 0520-65 96 45

 • Socionom
 • Chatrin Kjellstenius Björck
 • Telefon: 0520-65 99 92
 • Arbetar främst måndagar.

 • Psykolog
 • Johanna Viborg
 • Telefon: 010-441 03 45, 076-788 46 60
 • Arbetar 40% i Lilla Edet. Tala in namn och nummer på telefonsvararen så ringer Johanna upp.
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »