Lilla Edets kommun - startsida

Råd till föräldrar

Barn och ungas uppväxtvillkor är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet i Lilla Edets kommun.

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Att ge stöd till föräldrar för att förbättra samspelet och relationen mellan barn och föräldrar har visat god effekt på barns psykiska hälsa.  

Lilla Edets kommun erbjuder olika metoder och förhållningssätt till föräldrar i behov av råd och stöd för att hantera vardagen bättre.


Senast uppdaterad: 2018-11-19
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »