Lilla Edets kommun - startsida

Dialogsamtal: Hur kan vi skapa det goda samhället tillsammans?

Under fyra tillfällen i år kommer det finnas möjlighet att träffas kring frågan: Hur kan vi skapa det goda samhället tillsammans? Dialogsamtalen har som syfte att undersöka hur vi gemensamt kan arbeta för att skapa det inkluderande samhälle vi vill ha.

En av de stora utmaningarna för alla kommuner idag är frågan om hur vi löser integrationen av nyanlända. För att lösa dessa komplexa frågor är samarbete och medskapande viktigt.

Det första dialogsamtalet handlade om kultur underlättar integration, den andra hur man kan skapa billigare och spännande boende för unga och det tredje hur gröna näringar utvecklas för att ge fler praktik- och arbetsplatser.

Dialogsamtalen arrangeras av Lilla Edets kommun i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Dialogsamtalen finansieras med stöd av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Välkommen på dialogsamtal 23 januari

Varmt välkommen till att skapa förutsättningar för ett nytt projekt som gör skillnad. Kvällens tema är kulturarv. Tisdag 23 januari kl. 18-21 arrangerar Lilla Edets kommun tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan det sista av fyra dialogsamtal för inkludering och integration.

Vi inspireras av varandras goda erfarenheter, idéer och kreativitet och går vidare utifrån det som framkommit under tidigare dialogmöten där följande ämnen behandlats:

1. Hur kan kulturen vara en väg mot bättre integration.

2. Hur kan vi skapa fler bostäder för unga, äldre och nyanlända?

3. Hur kan gröna näringar utvecklas för att ge fler praktik- och arbetsplatser?

Vi summerar alla goda uppslag, väljer några av dem som en satsning för framtiden och tar beslut om nästa steg!

Lilla Edets kommun bjuder på fika.

Anmälan

Meddela senast den 19 januari om du kommer (samt önskemål om specialkost). Kontakta Mai Lundell, mai.lundell@lillaedet.se, 0520-65 99 55.

Datum: Tisdag 23 januari, kl. 18.30-21.00
Plats: Järnvägsgatan 12, Kommunhuset, Lokal: Västra Roten

Inbjudan dialogsamtal den 23 januariPDF (pdf)

Senast uppdaterad: 2018-01-12
Sidansvarig: Mariana Yverts
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »