Lilla Edets kommun - startsida

Dialogsamtal: Hur kan vi skapa det goda samhället tillsammans?

Under fyra tillfällen i år kommer det finnas möjlighet att träffas kring frågan: Hur kan vi skapa det goda samhället tillsammans? Dialogsamtalen har som syfte att undersöka hur vi gemensamt kan arbeta för att skapa det inkluderande samhälle vi vill ha.

Dialogsamtalen arrangeras av Lilla Edets kommun i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Dialogsamtal: Välkommen att inspireras och inspirera till olika kreativa boendemöjligheter i Lilla Edet!

Arkitekterna Erik Berg och Anders Nyquist medverkar och berättar hur de arbetar med självbyggeri och kollektivt boende. Vi pratar om nya lösningar, hur man bygger hus själv tillsammans med andra eller hur man utökar boendeytor med Attefallshus och andra mindre byggnadslovsfria byggnader.

Lyssna, ställ frågor och resonera kring hur vi tillsammans kan skapa fler boendemöjligheter.

Anmälan


Meddela gärna att du kommer till Mai Lundell, mai.lundell@lillaedet.se, 0520-65 99 55.

Datum: Tisdag 30 maj, kl. 18-21
Plats: Lödöse museum, Museivägen 1, Lödöse

Lyssna, fråga och resonera kring hur självbygge, självbyggeri och byggbrigader främjar integration.

Dialogsamtal: Matkultur, 20 september, kl. 18-21


Mer information kommer inom kort.

Dialogsamtal: Summering av dialogsamtal, datum meddelas senare


Hur går vi vidare? Mer information kommer inom kort.

Tidigare:


Dialogsamtal: Kreativ kultur, 30 mars, kl. 18-21


En av de stora utmaningarna för alla kommuner idag är frågan om hur vi löser integrationen av nyanlända. För att lösa dessa komplexa frågor är samarbete och medskapande viktigt.
Senast uppdaterad: 2017-05-11
Sidansvarig: Mariana Yverts
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »