Lilla Edets kommun - startsida

Vilket stöd finns att få?

Här kan du hitta olika vägar till kunskap och aktiviteter som hjälper dig att leva ett gott liv i Lilla Edet.

Mottagning och etablering

När en person fått uppehållstillstånd påbörjas en etableringsprocess i den kommun som personen blir anvisad till. Kommunens ansvar är bland annat att erbjuda bostad, lotsa till att komma igång med språkinlärning och andra aktiviteter. Etableringsprocessen pågår under två år.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Kursen ger dig viktig information - för en bra start i Sverige.Kursen är gratis för dig som deltagare och ges på flertalet språk. Samhällsorientering för nyanlända anordnas i Göteborg i samarbete med Göteborgs Stad.Läs mer om samhällsorientering.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.Kravet för att delta i sfi är att du är folkbokförd i Lilla Edets kommun, är minst 16 år och saknar grundkunskaper i svenska språket. Studierna är inriktade på att praktiskt kunna använda språket muntligt och skriftligt.Lärcentrum i Lilla Edet ansvarar för svenskundervisning för invandrare (sfi) och svenska som andra språk (sas). Parallellt med sfi kan deltagarna arbeta eller ha praktik.Här kan du läsa mer om svenska för invandrare, sfi.

Praktik

Syftet med praktiken är främst språkträning och för att förstå den svenska arbetskulturen. Praktiken är också ett bra sätt att få erfarenhet. För att få en praktikplats krävs en överenskommelse mellan praktikanten, skolan, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsavdelningen och arbetsgivaren.

Arbete

Arbetsförmedlingen ger stöd, råd och information till arbetssökande. Arbetsförmedlingen har information på olika språk om vägen till arbete för nyanländalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Sverige

Här finns samhällsinformation och bland annat svar på frågor om hur det fungerar i Sverige med bostad, sjukvård och utbildning, rättigheter och om olika myndigheter. Använd informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som en guide till det svenska samhället. Information ges på flera språk (arabiska, persiska, somaliska, engelska, spanska, franska, ryska, dari och tigrinska).

Senast uppdaterad: 2019-02-25
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »