Lilla Edets kommun - startsida

Redogörelse av brandskydd

Enligt lagen om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är det krav på att fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska upprätta en skriftlig redogörelse av brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan bli särskilt stora.

Räddningstjänsten i Lilla Edets kommun använder skriftlig redogörelse av brandskyddet som underlag för att bedöma behovet av tillsyn. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse.

Du som fastighetsägare ansvarar för att upprätta och skicka in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Den som bedriver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna de uppgifter till ägaren som behövs för att redogörelsen ska kunna upprättas. Om du som verksamhetsutövare bedriver verksamhet som kan innebära risk för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö är det ditt ansvar att upprätta redogörelsen.  
 
Kommunen beslutar hur ofta redogörelserna ska skickas in. Frågor om redogörelsen kan besvaras av räddningstjänsten.  

Senast uppdaterad: 2016-12-30
Sidansvarig: Jennie Jörgensen
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »