Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

I tabellen hittar du vanliga taxor och avgifter inom räddningstjänsten. För samtliga avgifter, se dokumentet taxor och avgifter 2017, bilaga 6.PDF

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning.

Personalkostnader
Brandteknisk konsultation/rådgivning920 kr/h
Säkerhetsvakt (minst 3h)805 kr/h
Föreläsare exl. förberedelser920 kr/h
Förberedelser (ej rutinutbildning)620 kr/h
Instruktör/utbildningsledare inkl. förberedelser (rutinutbildning)920 kr/h
Ej ordinarie arbetstid1590 kr/h
Teknisk service805 kr/h

Ny upphandling pågår för sotare


Lilla Edets kommuns avtal med tidigare sotare har löpt ut under hösten 2016. Nu pågår arbetet med en ny upphandling av tjänstekoncessionen. Förväntad start för avtalet är 15 februari 2017. Läs mer »

I nuläget finns inga aktuella taxor och avgifter innan avtalet är klart.

Senast uppdaterad: 2017-01-02
Sidansvarig: Jennie Jörgensen
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »