Lilla Edets kommun - startsida

Tillsyn

En del av den myndighetsutövning som räddningstjänsten i Lilla Edets kommun gör, sker enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Den kommunala tillsynen är till för att kontrollera efterlevnaden av lagarna och de föreskrifter som meddelats med stöd av dem.  

Senast uppdaterad: 2016-12-30
Sidansvarig: Jennie Jörgensen
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »