Lilla Edets kommun - startsida

Häckar och buskage

Häckar som växer utanför tomtgräns kan skymma sikten i korsningar, begränsa framkomligheten på gång- och cykelvägar, dölja vägmärken eller försvåra gaturenhållningen.

Fastighetsägaren har skyldighete

r
Fastighetsägare är enligt plan- och bygglagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skyldiga att sköta sin tomt. För att hålla sikten fri, öka trafiksäkerheten och framkomligheten ska alla fastighetsägare beskära träd, buskar och häckar.

Plantera och klipp växterna så här:

 • i korsningar får växterna vara högst 80 centimeter höga inom en 10 meter sikttriangel.
 • den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 meter, över en cykelbana ska den vara minst 3,2 meter och över körbanan minst 4,6 meter.
 • klipp träd och buskage så att gatubelysningen kan belysa gång- och cykelbana samt körbana minst 20 meter på båda sidor om gatlyktan.
 • plantera träd minst 2 meter från tomtgränsen och tänk på att de inte skymmer sikten runt hörnet.
 • sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.
 
Bild häckar och buskage
Senast uppdaterad: 2014-11-14
Sidansvarig: Linda Holmer Nordlund

Kontakt

 • Felanmälan
 • Kundtjänst, Tekniska avdelningen
 • tekniska@lillaedet.se
 • Telefon: 0520-65 97 00

 • Telefontid
 • Måndag: kl. 9-12 och kl. 13-16
 • Tisdag-torsdag: kl. 9-12
 • Övrig kontorstid, ring kommunens växel 0520-65 95 00.

 • Vid akuta fel utanför kontorstid
 • SOS Alarm Göteborg
 • Telefon: 031-703 16 95
 • SOS Alarm kontaktar ansvarig beredskapspersonal

 • Medborgarservice
  Telefon: 0520-659520

Mer information

Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »