Lilla Edets kommun - startsida

Vägarbeten

Fjärrvärmearbete i gata, Göteborgsvägen 20-24, Lilla Edet

Under perioden 5-15 september pågår fjärrvärmearbete i gata på Göteborgsvägen 20-24 i centrala Lilla Edet.

Vägen är öppen, men med begränsad framkomlighet och risk för köbildning. Välj gärna alternativ väg om du har möjlighet.

 

Anläggning av nya vatten- och avloppsledningar Molinsgatan och delar av Gärdhemsgatan, Lilla Edet

Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör att anlägga nya VA-ledningar i Molinsgatan och delar av Gärdhemsgatan, Lilla Edet.

Arbetet beräknas pågå under perioden 16 maj - 15 september 2017. Arbetet utförs måndagar - fredagar på dagtid mellan kl. 06:45 - 17:00. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.

Arbetet kommer att bedrivas med öppna schakt som successivt flyttas utmed ledningssträckan. Framkomligheten på gatan och dess anslutningsvägar kommer periodvis att begränsas och du som trafikant kan få välja en alternativ väg. Tillfälliga skyltar för omdirigering av trafiken kommer att sättas upp.

Ta del av utförligare information.PDF

Fiberutbyggnad

Fiberutbyggnad pågår i Lilla Edet, Ström och Berg Östra. På tur står Göta och Lödöse.

Vid frågor, kontakta din leverantör.

Kontinuerligt underhåll

Utöver planerade arbeten sker det kontinuerligt underhåll av vägarna.

Senast uppdaterad: 2017-09-15
Sidansvarig: Linda Holmer Nordlund
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »