Lilla Edets kommun - startsida

Vägarbeten

Vägarbete på väg 1996, Nygård - Prässebo - Stora Boda


Under perioden 22 maj - 16 juni pågår ett omfattande vägarbete på väg 1996 på sträckan Nygård - Prässebo - Stora Boda. Vägen är öppen för trafik mellan klockan 06.00-08.00. Övrig tid kan vägen komma att stängas av för genomfartstrafik på grund av arbetet. Vakter är utplacerade för att informera om alternativa vägar.

För information om avstängda sträckor, ring 0793-05 55 12. En telefonsvarare lämnar då meddelande om var arbete pågår aktuell dag och om eventuella avstängda sträckor.

Kontakt i övrigt:
Svevia AB, 0771-92 19 21
www.trafikverket.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anläggning av nya vatten- och avloppsledningar Molinsgatan och delar av Gärdhemsgatan, Lilla Edet


Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör att anlägga nya VA-ledningar i Molinsgatan och delar av Gärdhemsgatan, Lilla Edet.

Arbetet beräknas pågå under perioden 16 maj - 15 september 2017. Arbetet utförs måndagar - fredagar på dagtid mellan kl. 06:45 - 17:00. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.

Arbetet kommer att bedrivas med öppna schakt som successivt flyttas utmed ledningssträckan. Framkomligheten på gatan och dess anslutningsvägar kommer periodvis att begränsas och du som trafikant kan få välja en alternativ väg. Tillfälliga skyltar för omdirigering av trafiken kommer att sättas upp.

Ta del av utförligare information.PDF

Fiberutbyggnad


Fiberutbyggnad pågår i Lilla Edet, Ström och Berg Östra. På tur står Göta och Lödöse.
Vid frågor, kontakta din leverantör.

Kontinuerligt underhåll


Utöver planerade arbeten sker det kontinuerligt underhåll av vägarna.
Senast uppdaterad: 2017-05-23
Sidansvarig: Linda Holmer Nordlund
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »