Lilla Edets kommun - startsida

Vägarbeten

Vattenledningsarbete på del av Lindvägen, Lödöse

Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör Trollhättans Hakab AB att anlägga ny vattenledning i del av Lindvägen, Lödöse.
Var?
Del av Lindvägen grävs upp, se blåmarkerad sträcka på karta nedan.

När?
Arbetet beräknas pågå under perioden 22 november 2017 till den 2 februari 2018. Arbetet utförs måndagar - fredagar på dagtid mellan kl. 07:00 - 16:00. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.
Varför?Befintlig ledning är i mycket dåligt skick med återkommande läckor. För att säkerställa en trygg och säker vattenleverans byts nu ledningen ut.
Hur?
Arbetet kommer att bedrivas med öppna schakt som successivt flyttas utmed ledningssträckan. Vi gräver helt enkelt upp för ny ledningssträcka i gatan och fyller igen vart efter. Det innebär att delar av gatan delvis eller helt måste stängas av under arbetet. Gatan återställs sedan så snabbt det är möjligt.

Framkomligheten på gatan kommer bitvis att begränsas och du som trafikant kommer att få välja en alternativ väg. Periodvis kommer trafiken att få ledas över gång- och cykelväg söderut via Ekebergsvägen. Tillfälliga skyltar för omdirigering av trafiken kommer att sättas upp. Gatan får under arbetets gång inte användas för parkering. De kommunala parkeringsplatserna kommer att användas som uppställningsplats för material och maskiner och får därför inte heller användas som parkeringsplats. Vardagar mellan kl. 16:00 – 07:00 samt helger kan gatan användas som vanligt.
Dricksvattnet kommer också att tillfälligt stängas av. Mer ingående information kring vattenavstängningar sker löpande till de berörda hushållen under arbetets gång.

Berörd del av Lindvägen är blåmarkerad

Fiberutbyggnad

Fiberutbyggnad pågår i Lilla Edet, Ström och Berg Östra. På tur står Göta och Lödöse.Vid frågor, kontakta din leverantör.

Kontinuerligt underhåll

Utöver planerade arbeten sker det kontinuerligt underhåll av vägarna.
Senast uppdaterad: 2017-11-20
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »