Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

I tabellen hittar du avgifter för arbete i/på kommunal mark.
Avgifter
  per m² yta 1-10 m² per m² yta 11-30 m² per m² yta +31 m²
Kantskärning, urtagning, justering, komprimering, asfaltering 700 kr 550 kr 385 kr
Framtida underhåll 280 kr 220 kr 154 kr
Minsta debiterbara yta är 1 m²
Senast uppdaterad: 2017-01-12
Sidansvarig: Linda Holmer Nordlund

Kontakt

Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »