Lilla Edets kommun - startsida

Vägarbeten

Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör PEAB AB att asfaltera vissa delar av kommunalt ägda gator, vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringar.  

Hjärtum

Det kommer att förekomma trafikstörningar i Hjärtum med start 5 juni. Detta beror på arbeten med att lägga fiber i gatan. Det kommer dock inte att stängas av några vägar, men framkomligheten kan vara begränsad.

 

Trafikstörningarna beräknas pågå under cirka sex veckors tid.

Lilla Edet

Del av Bengt Ivarsgatan, hela Tärnstigen samt del av Slåttervägen enligt blåmarkerad yta på kartbilden nedan.  

Arbetet utförs helgfria vardagar (måndag – fredag) under dagtid. Förarbete vecka 19-23. Asfaltering vecka 20-23.

Torsliden enligt blåmarkerad yta på kartbild nedan.

 

Arbetet utförs helgfria vardagar (måndag – fredag) under dagtid. Förarbete vecka 23-26. Asfaltering vecka 25-26.

Lödöse

Norra Pilvägen, Södra Pilvägen, Lindvägen och Kroken Anders Väg enligt blåmarkerad yta på kartbild nedan.

 

Arbetet utförs helgfria vardagar (måndag – fredag) under dagtid. Förarbeten vecka 19- 23. Asfaltering vecka 20-23.

Göta

Mattisvägen, Börjesvägen, Bertolsvägen, Aspekullevägen samt del av Ryrsboholmvägen enligt blåmarkerad yta på kartbild nedan.

Hur du påverkas av vägarbetena

Framkomligheten på gatan och dess anslutningsvägar kommer att begränsas och du som trafikant kan få välja en alternativ väg.

 

Tillfälliga skyltar för omdirigering av trafiken kommer att sättas upp.

Tänk på:

Parkera inga fordon på ytor som ska asfalteras.

Klipp träd och häckar som hänger ut över fastighetsgränsen.

Ej klippta träd och häckar kan komma att beskäras av entreprenören och kostnaden kan komma att debiteras dig som fastighetsägare.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta:

Jan Erlandsson, produktionsplanerare

Telefon: 0520-65 95 67

E-post: jan.erlandsson@lillaedet.se

Fiberutbyggnad

Fiberutbyggnad pågår i Lilla Edet, Ström och Berg Östra. På tur står Göta och Lödöse. Vid frågor, kontakta din leverantör.

Kontinuerligt underhåll

Utöver planerade arbeten sker det kontinuerligt underhåll av vägarna.
Senast uppdaterad: 2018-06-07
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »