Lilla Edets kommun - startsida

Församlingsresa till Klädesholmen

Lilla Edets pastorat anordnar församlingsresa till Klädesholmen!Vi dricker kaffe och äter fralla på restaurangen Salt & Sill och får en guidad visning på Klädesholmens museum Sillebua. Vi besöker och lunchar också på Sundsby gårdscafé. Avresa kl. 09.00 och hemkomst kl. 16.30.
Kostnad: 300kr. Anmälan senast fredag 18 augusti till 0520-49 47 00
Datum: 25 augusti 2017
Tid: kl 09:00
Plats: -
Arrangör: Lilla Edets pastorat
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »