Lilla Edets kommun - startsida

Gemenskapsträff: Fuxerna församlingshem

Välkommen till Gemenskapsträff i Fuxerna församlingshem!Önskepsalmer i vintermörkret, musikprogram med Christina Elfström Mellberg. Kaffe och lotteri. Kyrktaxi arrangeras för församlingsbor.
Datum: 18 januari 2018
Tid: kl 14:00
Plats: Fuxerna församlingshem
Arrangör: Lilla Edets pastorat
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »