Lilla Edets kommun - startsida

Sammanträde: Kommunfullmäktige

Onsdag 13 juni 2018 har Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträde i Stora salongen, Folkets hus kl. 18.00. 

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

• Bestämmelse om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun fr.o.m. 2019-01-01
• Inriktningsbeslut för val av VA-system
• Tertialrapport 1, Lilla Edets kommun
• Mål- och resursplan 2019 och flerårsplan 2020-2021

Nytt för i år är att samtliga av kommunfullmäktiges sammanträden filmas och går att titta på live och i efterhand. Mer information, länkar till sändningarna samt dagordning och handlingar hittar du på lillaedet.se/KF

länk till annan webbplats
Välkommen att besöka sammanträdet!
Datum: 13 juni 2018
Tid: kl 18:00
Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet
Arrangör: Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »