Lilla Edets kommun - startsida

Kulturstipendium, kulturpris och ungdomspris

Varje år delar kommunen ut ett kulturstipendium, ett kulturpris och ett ungdomspris för att uppmärksamma stipendiaten och pristagarnas insatser inom sina områden.

 Hur går det till?

Vem som helst kan nominera kandidater. Utifrån de nomineringar som kommer in utser kultur- och fritidsnämnden stipendiat och pristagare.

Kulturstipendium

Är du eller någon/några du känner en talang inom till exempel litteratur, musik, konst, foto, hantverk, dans, teater, film, utställningar, bildningsverksamhet, hembygds- och kulturminnesvård eller lokalhistorisk forskning? Sök då kommunens kulturstipendium för din egen eller någon annans räkning.Stipendiet delas ut till personer födda, bosatta eller uppväxta i kommunen för att uppmuntra pristagaren att fortsätta att utvecklas inom sitt kulturella område.Stipendiet är på 7 000 kronor. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Kulturpriset

Vet du någon eller några som har varit kommunen till glädje inom det kulturella området och har en anknytning till kommunen? Nominera då den personen/gruppen till kulturpriset.Priset går inte att söka för egen del.Prissumma: 3 000 kronor. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Ungdomspris

Vi vill uppmuntra och belöna ungdomar som är duktiga inom sin idrott, har hedrat sin förening på något sätt eller gjort något positivt för kommunen. Därför finns ungdomspriset.Du är välkommen att nominera alla som är 14-20 år och folkbokförda i Lilla Edets kommun.Prissumma: 1 000 kronor. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Senast uppdaterad: 2017-12-05
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »