Lilla Edets kommun - startsida

Avgifter och regler

Kostnaden för plats inom förskola och/eller barnomsorgen i Lilla Edets kommun beräknas utifrån hur många barn du har i hushållet som är inskrivna i kommunens förskoleverksamhet och/eller skolbarnomsorg.

Kommunen införde maxtaxa 2002-01-01. Med inkomst menas här hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Avgift tas ut 12 månader om året. Arbetstid plus restid utgör barnets vistelsetid. Finns fler än tre barn i familjen betalas endast för de tre yngsta. Dvs. yngsta barnet i familjen är första barnet i beräkningen av avgiften.

Beräkna din avgift


Här kan du beräkna avgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för din plats i förskola eller fritidshem.

Avgifter förskoleverksamhet


Förskoleverksamhet tillgodoser omsorgsbehovet för barn i åldrarna 1-5 år.
Avgiften betalas månadsvis, 12 månader om året. Finns det fler än tre barn i familjen betalas för de tre yngsta.

Förskola och pedagogisk omsorg

  Avgift Maxbelopp 2016 Maxbelopp 2017
Första barnet 3 % av inkomst 1 313 kr/månad 1 362 kr/månad
Andra barnet 2 % av inkomst 875 kr/månad 908 kr/månad
Tredje barnet 1 % av inkomst 438 kr/månad 454 kr/månad

Allmän förskola


Avser placering både i förskola och pedagogisk omsorg och gäller från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller tre år till och med 31 juli det år barnet fyller sex år. Vid vistelsetid max 15 timmar per vecka uttages ingen avgift för 3- 5-åringar. Vid vistelsetid över 15 timmar per vecka debiteras 3-5-åringar:
  Avgift Maxbelopp 2016 Maxbelopp 2017
Första barnet 1,88 % av inkomst 823 kr/månad 853 kr/månad
Andra barnet 1,25 % av inkomst 547 kr/månad 567 kr/månad
Tredje barnet 0,63 % av inkomst 276 kr/månad 286 kr/månad

Fritidshem/pedagogisk omsorg


Gäller från höstterminen 1 augusti det år barnet fyller 6 år.
  Avgift Maxbelopp 2016 Maxbelopp 2017
Första barnet 2 % av inkomst 875 kr/månad 908 kr/månad
Andra barnet 1 % av inkomst 438 kr/månad 454 kr/månad
Tredje barnet 1 % av inkomst 438 kr/månad 454 kr/månad

Lämna uppgifter om din inkomst


För att fastställa rätt avgift ska inkomstuppgift lämnas. Inkomst ska också lämnas vid förändring av inkomst. En gång per år begär kommunen in förnyad inkomstuppgift.

Arbetslös, föräldra- eller semesterledig


Om du som förälder blir arbetslös och söker jobb har ditt barn rätt att ha kvar sin plats och sin schematid i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka året om. Fritidshemsbarn får ha kvar platsen högst en månad med begränsad vistelsetid.

Om någon av föräldrarna har semester ska barnet vara ledigt från förskolan under den tiden

Senast uppdaterad: 2016-12-30
Sidansvarig: Julia Domby

Kontakt

Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »