Lilla Edets kommun - startsida

Gossagårdens förskola

Gossagårdens förskola öppnade i januari 2016 och ligger i området Ekeberg i södra Lödöse. Förskolan består av 1-5 årsavdelningar samt ett mottagningskök. I anslutning till förskolan finns en gård med sandlåda, gungor, asfalterade cykelvägar och gräsytor. I närheten ligger ett skogsområde.
 
Förskolans verksamhet vilar på Skollagen, LPfö-98/10 och förskolans egen plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vår vision är att Gossagårdens förskola ska vara en plats för glädjefyllda möten mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Här ska allas våra olikheter tas tillvara och ses som styrkor. Omtanke, hänsyn, uppmuntran och hjälpsamhet är grundstenar i det förhållningssätt som ska genomsyra hela vår vardag.

Senast uppdaterad: 2017-07-05
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »