Lilla Edets kommun - startsida

Ryrsjöns förskola

Ryrsjöns förskola ligger naturskönt i Göta en liten bit sydost om Lilla Edets centrum. Omgivningen kring förskolan är vacker med ängar, skog och hästhagar. Ryrsjöns förskola består av tre avdelningar: Gläntan 1-4 år, Ängen 1-4 år och Skogslyckan 4-5 år.
 
På Ryrsjöns förskola är utevistelsen viktig, för att stimulera barnens motorik och inlärning. Pedagoger och barn går skogspromenader tillsammans och har miniröris. På förskolan har vi gemensamma sångsamlingar, firande av Förskolans dag samt att olika högtider uppmärksammas.

Värdegrundsarbetet arbetar vi med under hela barnets vistelse på förskolan. Fokus är trygghet, trivsel samt språk. Som tema har förskolan "tecken som stöd" för att få en god språkutveckling.

Förskolan ligger i direkt anslutning till Ryrsjöskolan, dit de flesta av 6-åringarna söker sig när det är dags att börja förskoleklass. Det gör övergången från förskolan till skolan smidig och naturlig.

Senast uppdaterad: 2017-08-03
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »