Lilla Edets kommun - startsida

Elfhems gymnasium

Från höstterminen 2017 kommer det inte att bedrivas någon verksamhet på Elfhems gymnasium, detta efter ett politiskt beslut i kommunfullmäktige att lägga ner gymnasiet.

Eleverna som har pågående utbildning på Elfhems gymnasium slussas över till antingen lärlingsprogrammet i Nödinge, Ale gymnasium i Älvängen, eller Magnus Åbergsgymnasiet/Nils Ericsons gymnasium i Trollhättan. Var eleven erbjuds plats pågår och sker utifrån vilket program eleven går på idag. Frågor ställs till verksamhetschef Leif Gardtman.


 

Senast uppdaterad: 2017-06-21
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »