Lilla Edets kommun - startsida

Programinriktningar

Lärlingsutbildning


Vi erbjuder lärlingsutbildning som ett alternativ till de flesta andra yrkesprogram. Det innebär att du är ute på ett företag tre dagar i veckan under studietiden vilket är mer än de 15 veckor som erbjuds på yrkesprogrammen.

Programinriktningarna är:

Utbildning på en arbetsplats


Större delen av dina yrkeskurser gör du på en lärlingsplats med stöd av en handledare och regelbundna besök av din lärare. Företaget erbjuds utbildning av handledare till eleverna.

Två dagar i veckan är skolförlagda där du läser gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med andra lärlingar. Där ingår också 1-2 tillfällen med yrkesteori.
 

Vad krävs av dig?


För att du ska lyckas med din lärlingsutbildning, bör du vara motiverad för yrket och kunna arbeta självständigt. Du måste ta eget ansvar både för dina studier och din yrkesutbildning. Det är också viktigt att följa arbetsplatsens arbetstider och regler.

Samarbete och erfarenhet


Elfhems Gymnasium är en av de gymnasieskolor i Göteborgsregionen som specialiserat sig på lärlingsutbildning. Vi har ett bra samarbete med branscher och fackföreningar för att kunna erbjuda en så attraktiv utbildning som möjligt.
 
Vi ingår också i ett nätverk för lärlingsutbildningar med andra gymnasieskolor i regionen som syftar till att utveckla och förbättra lärlingsutbildningen.
 

Som lärling får du:

  • arbetslivserfarenhet
  • möta en modern och aktuell verklighet
  • arbeta praktiskt
  • utrustas väl för en framtid inom ditt område
  • lära dig yrket från grunden
  • tillämpa det du lärt dig i skolan i verkligheten på praktikplatsen
  • regelbundna besök av din yrkeslärare som följer upp dina kunskaper och ser till att du utvecklas

Behörighet till alla lärlingsprogram


För att kunna antas till lärlingsprogrammen krävs att du har minst betyg E i
svenska eller svenska som andra språk, matematik, engelska samt 5 andra ämnen.

För att konkurrera om platserna på programmen används slutbetyg från grundskolan (vårterminens betyg i år 9).

Behörighet till introduktionsprogram


Om du inte är behörig till nationellt program är du behörig att söka till introduktionsprogram.
Senast uppdaterad: 2016-12-22
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »