Lilla Edets kommun - startsida

Söka i annan kommun

Lilla Edets kommun samarbetar med kommunerna inom Göteborgsregionen (GR). Det innebär att du kan välja att söka till valfri gymnasieskola och nationellt program inom Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Vill du söka till skola i annan kommun?

Till fristående skolor är det helt fritt att söka oavsett kommun. Du kan också söka gymnasieutbildning i kommunala/landstingsskolor utanför Lilla Edets kommuns samverkansområde. Dessa skolor prioriterar i första hand elever från den egna kommunen, elever från samverkansområden och elever från kommuner där programmet inte finns.

Övriga elever har möjlighet att komma in på programmet om det blir platser över. Du kan dock ange särskilda skäl för att få möjlighet att bli förstahandsmottagen. Söker du till skola i annan kommun gör du en pappersansökan.

Särskilda skäl

Om du vill ange särskilda skäl skriver du ett brev där du beskriver vem eleven är, till vilken skola eleven söker och beskriver skälen till varför skolan ska ta emot eleven. Lämna brevet till studie- och yrkesvägledaren i samband med gymnasieansökan.

Skollagen kap. 16 § 44 säger att en elev kan bli förstahandsmottagen om eleven "med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit de har sökt". Den mottagande kommunen bedömer alltid skälen. Om du tycker att beslutet är felaktigt kan du överklaga det hos Skolväsendets Överklagandenämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kortare resväg
Ett särskilt skäl kan till exempel vara kortare resväg. Jämför den närmaste kommunala skolan inom samverkansområdet som har samma program och redogör för hur lång tid det tar att åka mellan den skolan och hemmet och mellan skolan som eleven vill söka till och hemmet. Visa på hur mycket tid eleven sparar varje dag.

Sociala skäl
Du kan också ange sociala skäl eller andra skäl av vikt.  

Blir jag rangordnad i första eller andra hand när jag söker till skola utanför Göteborgsregionen?

När du söker till friskolor hamnar du i förstahandsmottagningsgruppen oavsett kommun. När du söker till en kommunal skola eller landstingsskola i annan kommun:
  • Om du anger särskilda skäl och mottagande kommun säger ja hamnar du i förstahandsurvalet.
  • Om du anger särskilda skäl och mottagande kommun säger nej kan du bli andrahandsantagen om det blir platser över.
  • Om du inte anger särskilda skäl kan du bli andrahandsantagen om det blir platser över, om skolan tar emot frisök.
I båda mottagningsgrupperna rangordnas eleverna efter betyg.

Andrahandsmottagning

Om du blir andrahandsmottagen till en sökt plats har du inte rätt till inackorderingsbidrag, men rätt till ersättning för dagliga resor.
Senast uppdaterad: 2019-01-18
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »