Lilla Edets kommun - startsida

Luft och ventilation

En väl fungerande ventilation är viktigt för att du ska trivas och må bra. Ventilation som inte anpassas till förändringar kan påverka luften så att du blir sjuk.

Ventilation ska släppa in ny frisk luft och transportera bort gammal dålig luft. I skolor och lokaler för barnomsorg är det viktigt att tänka på hur många personer som vistas i lokalen och att det finns vädringsmöjligheter.

Tecken på att ventilationen inte fungerar:

  • imma eller fukt på insidan av fönster
  • dålig luft och varmt
  • mögel

Om du har barn i förskolan eller i skolan och misstänker att de mår dåligt kan det vara brister i ventilationen. Ta kontakt med personalen eller rektorn. Hjälper inte det och problemen kvarstår kan du ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2018-03-01
Sidansvarig: Kristian Nordström
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »