Lilla Edets kommun - startsida

Ny skolorganisation

Utbildningsnämnden fattade 24 mars 2015, beslut om ny skolorganisation.  


Besluten innebär att:


Lilla Edets kommun ska satsa på fyra skolområden från och med höstterminen 2016:
  • Fuxerna F-9
  • Ryrsjön  F-6
  • Lödöse F-6
  • Ström F-6

Besluten innebär en förändring av skolorganisationen enligt följande:  

  • Årskurs F-3, Nygårdsskolan överförs till Tingbergsskolan
  • Årskurs F-3, Hjärtumsskolan överförs till Strömsskolan
  • Årskurs F-3, Västerlandaskolan överförs till Strömsskolan
  • Årskurs 7-9, Tingbergsskolan överförs till Fuxernaskolan från och med höstterminen 2015.

Förskolan ska bedrivas på samma orter som idag.

Varför ska skolorganisationen förändras?


Förändringarna kommer att ge bättre förutsättningar för att få till de kvalitetsförbättringar som Lilla Edets kommuns skolor behöver. Lilla Edets kommun lever inte upp till de krav som Skollagen ställer på skolans huvudman, det vill säga Lilla Edets kommun. Det är otvetydigt att kvalitetshöjande åtgärder behöver genomföras snarast. Detta mot bakgrunden att medelbetygen är förhållandevis låga, låg behörighet till gymnasieskolan, stora skillnader mellan pojkars och flickors kunskapsresultat, svårighet att rekrytera och behålla behöriga och kompetenta lärare, hög omsättning av chefer inom förvaltningen och på rektorstjänster m.m. Lilla Edets kommun ska på allvar satsa på att bli en riktigt bra skolkommun.

Vart vänder jag mig med mina funderingar?


Ta kontakt med elevens nuvarande rektor eller bildningschef

Daniel Magnusson, rektor Västerlandaskolan, Hjärtumsskolan och Strömsskolan
Tfn: 0520-65 97 15

Marit Foss, rektor Tingbergsskolan och Nygårdsskolan
Tfn: 0520-65 99 12

Junita Eklund, rektor Fuxernaskolan F-6 och Ryrsjöskolan
Tfn: 0520-65 97 53

Anneli Eriksson, rektor Fuxernaskolan 7-9
Från och med hösten 2015 rektor på nya högstadieskolan
Tfn: 0520-65 97 35

Olle Isaksson, bildningschef
Tfn: 0520-65 97 01

Anders Nordgren, biträdande förvaltningschef
Tfn: 0520-65 97 14

Senast uppdaterad: 2016-09-06
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »