Lilla Edets kommun - startsida

Skolresor, skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan, här hittar du vilka regler som gäller.

Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till:

 • färdvägens längd
 • trafikförhållanden
 • funktionshinder
 • annan särskild omständighet

Lilla Edets kommun ordnar skolskjuts för elever i:

 • förskoleklass med minst 2 km skolväg
 • skolår 1-3 med minst 2 km skolväg
 • skolår 4-6 med minst 3 km skolväg
 • skolår 7-9 med minst 4 km skolväg

Här kan du läsa skolskjutsreglementetPDF i sin helhet.

Tidtabeller

Här hittar du tidtabeller för skolskjuts för:
Västersjön - Västerlanda - Ström - FuxernaPDF
Härklättan - FuxernaPDF 
Rishageröd - Ström - FuxernaPDF 
Mossen - Larsered - LödösePDF 
Lödöse - FuxernaPDF 
Prässebo - FuxernaPDF 
Hjärtum - StrömPDF 

Göteborgs Buss är skolskjutsentreprenör

Skolskjutsentreprenör är Göteborgs Buss. Telefonnummer till beställningscentralen är 031 - 65 42 00.
 
Göteborgs Buss informerar om eventuella förseningar eller problem på sin webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om skolkort (färdbevis) för gymnasieelever

Du som har mer än 6 kilometers resväg till din skola får skolkort.

Gymnasieelever eller vårdnadshavare för gymnasieelev under 18 år kan behöva söka busskort från sin hemkommun. Går du på en kommunal gymnasieskola inom GR får du busskort av din skola när du börjar och behöver inte söka busskort. Går du på en friskola inom dessa kommuner kan du dock behöva söka busskort. Du ansöker då om busskort en gång per läsår.

Se lista på de kommunala och fristående skolor där du får busskort direkt av skolanPDF

Är din skola inte med på listan ovan behöver du söka busskort. Det gäller gymnasieskolor utanför GR (till exempel i Trollhättan, Vänersborg eller någon annan kommun, med några få undantag). Kontakta din gymnasieskola om du är osäker på om du ska söka busskort.

Här finns formulär för att söka busskort och mer information

Skolkortet återlämnas vid avbrott från studier.

När du flyttar till annan kommun

När du flyttar från Lilla Edets kommun behöver du ansöka om nytt busskort i din nya hemkommun.

Spara ditt busskort över sommarlovet

Tänk på att aldrig kasta ditt busskort när terminen är slut för sommaren. Det fungerar inte över sommarlovet, men när terminen börjar igen kan du åka på det fram till 15 september och det är inte säkert att du hinner få ditt nya busskort innan dess.

Resebidrag och anslutningsbidrag för gymnasieelever

Resebidrag
Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostaden och skola/praktikplats om avståndet är minst 6 kilometer. Resebidraget består normalt av ett skolkort som delas ut vid läsårets början. Om du väljer att köra bil kan du få kontant ersättning i stället. Tänk bara på att du inte kan få mer kontant ersättning än vad busskort skulle kosta.
 

 • Om du får inackorderingstillägg så kan du inte få resebidrag.
 • Vid studieavbrott eller ändrade förhållanden som gör att man inte är berättigad till resebidrag, ska anmälan göras till hemkommunens handläggare.
 • Om ansökan avslås kan du överklaga beslutet inom 14 dagar till din hemkommun.
 • Pengarna sätts in på samma konto som studiebidraget.

Ansökningsblankett hittar du i högermenyn.

Anslutningsbidrag
Har du mer än 4 kilometer till din närmaste avresehållplats kan du få kontant anslutningsbidrag.

 • Om du får en väntetid på mer än 2 timmar/dag kan du få kontant anslutningsbidrag till annan än den närmaste hållplatsen.
 • Det kontanta anslutningsbidraget söks i efterhand. Anslutningsbidragets belopp motsvarar den skattefria milersättningen.
 • Anslutningsbidrag kan som mest uppgå till 1/30 av basbeloppet per månad.
 • Om ansökan avslås kan du överklaga beslutet inom 14 dagar till din hemkommun.

Ansökningsblankett hittar du i högermenyn.

Ansökan skickas till:

Lilla Edets Kommun
Gymnasieadministrationen
463 80 Lilla Edet.

Senast uppdaterad: 2017-12-07
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »