Lilla Edets kommun - startsida

Särskilda behov

Skolan ska anpassas till varje elev. Barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver.

Det är respektive rektors ansvar att se till att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver. Om du funderingar och känner oro för ditt barn, ta kontakt med klasslärare eller rektor där ditt barn går i skolan.

Har du funderingar eller frågor om ditt barn behöver särskilt stöd i förskolan? Kontakta respektive förskolechef. För skolbarn kontaktar du ansvarig rektor på skolan.
Senast uppdaterad: 2017-09-22
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »