Lilla Edets kommun - startsida

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Här hittar du information om åtgärdsprogram och individuell utvecklingsplan, IUP.

Åtgärdsprogram


När elever i grundskolan och i grundsärskolan riskerar att inte nå kunskapsmålen gör skolan en utredning. Om utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd tar skolan fram ett åtgärdsprogram. Det är viktigt att skolan strävar efter att tidigt göra eleven och vårdnadshavarna delaktiga i att utarbeta åtgärdsprogrammet och att det kortfattat beskriver elevens behov och ur de ska tillgodoses. I programmet ska också stå hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Överklaga åtgärdsprogram
Om du vill överklaga ett beslut om ett åtgärdsprogram eller dess innehåll kan du läsa mer om det under "mer information" i högerspalten.

Individuell utvecklingsplan - IUP


Alla elever i kommunens skolor ska ha en IUP - individuell utvecklingsplan. Hur planen ser ut och hur den tas fram är upp till varje rektor att bestämma. IUP:n ska innehålla lärarnas skriftliga omdömen om eleven i alla ämnen. IUP:n fungerar också som ett protokoll från utvecklingssamtalet som läraren skriver tillsammans med eleven och elevens föräldrar/vårdnadshavare. Protokollet ska innehålla de överenskommelser som man gör om vad skolan ska göra, vad föräldrarna ska göra och vad eleven själv ska göra.
 
Senast uppdaterad: 2012-05-15
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »