Lilla Edets kommun - startsida

Vilka stöd finns det?

I Lilla Edets kommun organiseras undervisningen på olika sätt för att eleven ska få ut så mycket som möjligt av sin skolgång.

Undervisning kan bland annat ske genom att eleven går i en grundsärskoleklass. En grundsärskoleklass är en liten grupp med hög personaltäthet. Andra varianter är att eleven integreras fullt ut i en grundskoleklass, eller att eleven integreras i en grundskoleklass i vissa ämnen och resterande undervisning sker i en grundsärskoleklass.

Grundsärskoleklasser i Lilla Edets kommun finns på Fuxernaskolan. Personalen består av specialpedagoger, lärare och resurspedagoger.

Senast uppdaterad: 2012-04-10
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »