Lilla Edets kommun - startsida

Särskild utbildning för vuxna

(Särvux)

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Genom utbildningen ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetens i syfte att stärka ställningen i arbets- och samhällslivet samt att främja den personliga utvecklingen.

Särskild utbildning för vuxna finns på tre olika nivåer:

  •   Grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan.
  •   Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan.
  •   Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program.

Särskild utbildning på grundläggande nivå och träningsskola


Det finns 13 nationella kurser för utbildning som motsvarar grundsärskolan och 3 nationella kurser för utbildning som motsvarar träningsskolan inom grundsärskolan.

Följande kurser ges inom grundsärskolan:

Biologi Historia Religionkunskap  
Engelska Hem- och konsumentkunskap Samhällskunskap  
Fysik Kemi Svenska  
Geografi Matematik Svenska som andraspråk  
Teknik      
Följande kurser ges inom träningsskolan:
Indvid och samhälle Natur och miljö Språk och kommunikation

Särskild utbildning på gymnasienivå


Syftet med utbildningen är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den utbildning som ges i gymnasiesärskolans nationella program. Skolformen vänder sig till vuxna som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerade eller kanske byta yrkesbana.

Vem har rätt att läsa på Särvux?


Rätt till särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå har den som är minst 20 år och bosatt i Sverige. Du ska sakna sådana kunskaper som utbildningen i gymnasiesärskolan eller grundssärskolan syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges ovan, men har slutfört en utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Särvux erbjuds i närområdet


Lärvuxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Göteborgs Stad
Särvuxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Kunskapsförbundet, Trollhättan

Söka till Särvux


För att söka ta kontakt med studie-och yrkesvägledare Marita Ivarsson Axelsson. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.
Senast uppdaterad: 2016-10-26
Sidansvarig: Mariana Yverts
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »