Källsortering

Det mesta av vårt hushållsavfall kan återvinnas. För att avfallet ska kunna behandlas på ett miljöriktigt sätt är det viktigt att det sorteras rätt från början.

Källsortering betyder att avfall sorteras där det uppstår, vid källan. Källsortera och minska din klimaktpåverkan genom de energivinster som görs när material återvinns.

Producentansvar

Det första du bör tänka på vid avfallssortering är om det omfattas av det så kallade producentansvaret. Produkter som omfattas av producentansvaret ska lämnas tillbaka till inköpsstället eller till särskild plats där det kan tas emot. Som exempel lämnas förpackningar till återvinningsstationerna och tidningar/returpapper till idrottsföreningar. Producenterna ska se till att de sorterade materialen samlas in och tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt.

Producentansvaret gäller för:

 • bilar med tillbehör
 • läkemedel
 • batterier
 • elektriska/elektroniska apparater som inte är fast installerad,
 • förpackningar,
 • radioaktivt avfall,
 • glödlampor/lysrör
 • tidningar/returpapper

Returpapper

Enligt ett regeringsbeslut ansvarar kommunerna från och med 2022 för insamlingen och återvinningen av returpapper. Beslutet innebär att det så kallade producentansvaret för returpapper avskaffas och ger kommunerna möjlighet att utforma insamlingen efter de lokala förutsättningarna.

Ändringen gäller bara returpapper och sker som en följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper ska upphöra. Producentansvaret för förpackningar kvarstår, och här blir inga ändringar vad gäller insamlingen.Papper och tidningar lämnar du även fortsättningsvis på återvinningsstationerna eller återvinningscentralen i Göta.

Det förekommer också att idrottsföreningar samlar in papper och tidningar. Datum för insamling bestäms av respektive idrottsförening. Bland annat samlar Hjärtums IS in papper och tidningar i container utanför Hjärtums förskola.

Sortera rätt

Det här ska läggas i kärlet för returpapper:

 • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
 • kataloger
 • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
 • skriv- och ritpapper
 • pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen, liksom inbundna böcker som inte kan lämnas till återanvändning, omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?