Dricksvatten

Lilla Edets kommuns kommunala dricksvatten kommer till största delen från Göta älv. Det innebär att dricksvattnet kommer från en ytvattentäkt.

Det är cirka 700 000 människor som är beroende av älven som en dricksvattenkälla. Vattnet renas med hjälp av noggrann kemisk rening och filter i flera steg innan det skickas ut i ledningarna. Allt avslutas med efteralkalisering med kolsyra, krossat kalk och aktivt kol.

Dricksvatten ‑ vårt viktigaste livsmedel

Sedan 1991 klassas dricksvattnet i Sverige som ett livsmedel och Livsmedelsverket har satt upp regler för vilken kvalitet vi måste ha på vårt dricksvatten. Vattenkvalitén i Lilla Edet följs kontinuerligt upp vid tappställen inom kommunen, av driftsteknikerna på vattenverket. Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 180 liter.

Är vattnet mjukt eller hårt?

En vanlig fråga är vilken hårdhet vattnet har? Är det mjukt eller hårt? Det är bra att veta vilken hårdhet vattnet har när du ska tvätta kläder. Vattnets hårdhet anges i enheten tyska hårdhetsgrader (°dH).

• Mjukt vatten 2,1-4,9 °dH
• Medelhårt vatten 5,0-9,8 °dH
• Hårt vatten 9,9-21,0 °dH

Hårdhetsgraden på vattnet i olika delar av kommunen:

Lilla Edet 4,5 °dH
Göta 4,5 °dH
Lödöse 4,5 °dH
Nygård 4,5 °dH
Hjärtum 8,0 °dH
Utby 6,0 °dH

Anslutning till kommunalt dricksvatten

För fastigheter med enskilt dricksvatten finns det ibland möjlighet att ansluta sig till kommunalt dricksvatten.

Gemensamt dricksvatten

Utöver egen brunn och kommunalt dricksvatten finns det även gemensamma dricksvattenanläggningar som en förening kan sköta. Mer information om dricksvatten finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?