Fylla pool

Har du pool? Här hittar du vad som gäller kring att fylla din pool om du bor i Lilla Edets kommun.

Fyll poolen med hjälp av spol- eller tankbil

För att fylla din pool rekommenderas så kallat tekniskt vatten. Tekniskt vatten är ett rent vatten men som inte belastar den kommunala dricksvattenförsörjningen. Du kan fritt vända dig till någon av de företag med spol- eller tankbilar som finns på öppna marknaden och köpa vatten av dem.

Fyll poolen med dricksvatten

Har du en fastighet som är ansluten till det kommunala VA-nätet kan du använda dig av dricksvattnet för att fylla din pool. Här är några tips:

  • Är ni flera i samma område som ska fylla era pooler bör ni prata er samman och sprida vattenuttaget för att undvika att alla fyller samtidigt.
  • Planera för att din fyllning kan ta tid.
  • Lämna aldrig en öppen kran utan tillsyn under en längre tid. Allt vatten debiteras även om man har glömt att stänga av en kran.
  • Använd en klen trädgårdsslang och fyll på vatten i lugn takt.
  • Fyll gärna poolen nattetid kl. 21.00–06.00, då är övrig förbrukning som lägst.
  • Gör gärna en vattenmätaravläsning när du är klar med vattenuttaget. Det gör att din vattenförbrukning debiteras korrekt. Vattenmätarställning lämnar du genom att med BankID logga in på: lillaedet.se/vattenmatare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Är din pool tät och reningen fungerar så ska du inte behöva fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

Tänk på detta när du tömmer din pool.

Om dricksvatten

Lilla Edets kommun levererar dricksvatten till de fastigheter vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen. Leveransskyldigheten avser enbart vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Utgångspunkten är att värna om människors hälsa och miljö och där dricksvattnet är ett livsmedel som i första hand är till för mat, dryck och hygien.

I dagsläget säljer Lilla Edets kommun inte vatten på något annat sätt än till anslutna abonnenter.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?