Tömma pool

Har du pool? Här hittar du vad som gäller kring att tömma din pool om du bor i Lilla Edets kommun.

Pooler innehåller i de flesta fall klorhaltigt vatten som vid utsläpp kan förorena miljön, enskilda dricksvattenbrunnar och innebära olägenheter för grannar. Gör därför smarta miljöval när du väljer desinfektionsmedel, överdosera inte poolkemikalierna och läs alltid användarinstruktionerna för produkterna.

Avklorering

Innan du tömmer poolen på vatten måste alla kemikalier och desinfektionsmedel neutraliseras eller vara förbrukade. Oftast används klor som desinfektionsmedel och därför måste vattnet avkloreras. Detta gör du genom att tillsätta kemikalier för avklorering och sedan låta vattnet stå i några timmar innan vattnet kan tömmas ut. För mindre pooler som är placerade i soligt läge kan kloret förbrukas genom att vattnet får stå några dagar utan ytterligare tillsättning av klor. Om du har använt algbekämpningsmedel måste även det ha förbrukats innan du påbörjar tömningen av poolvattnet.

Tömning

Det går bra att tömma ut poolvattnet på den egna gräsmattan eller annan genomsläpplig yta som grus eller sand. Töm gärna sakta så att vattnet hinner infiltreras ordentligt. Som fastighetsägare är du skyldig att tillse att vattnet inte rinner in till dina grannar eller ut på gator och vägar. Innan tömning bör du kontrollera med dina grannar så att de inte har enskild vattentäkt som kan skadas av poolvattnet.

Om din fastighet saknar gräsmatta eller annan lämplig yta att släppa ut poolvattnet på kan du i stället avleda det till det kommunala dagvattennätet till exempel via en gatubrunn. Observera att vattnet då inte får innehålla några skadliga kemikalier eftersom dagvattenledningarna oftast leds ut i närmaste vattendrag. Om ditt vatten är smutsigt eller klorerat kommer det att skada växt- och djurlivet. Vid frågor – kontakta kommunens miljöenhet.

Du får inte avleda vattnet till spillvattennätet via exempelvis avloppsbrunnar i eller utanför den egna fastigheten eftersom detta vatten inte ska belasta det kommunala reningsverket.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?