Lilla Edets kommun - startsida
Man hämtar sopor

Avfall och återvinning

Avfall och återvinning har en betydande påverkan på dagens klimat och miljö. Här kan du som kommuninvånare hjälpa till att påverka.

När du lämnar ditt avfall på rätt ställe hindrar du farliga ämnen från att komma ut i naturen. Samtidigt bidrar du till att det som är värdefullt återvinns och att naturreserver och energi sparas.

Insamling av hushållsavfall

Lilla Edets kommun ansvarar för insamling av hushållsavfall. Avfallshanteringen finansieras med avgifter enligt en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

 

Avfall kan delas in i tre grupper:

 

  • Producentansvar - avfall med producentansvar ansvarar respektive producent för att det omhändertas och behandlas på riktigt sätt. Detta gäller till exempel förpackningar, bilar och tidningar.
  • Verksamhetsansvar - verksamhetsavfall är avfall som uppkommer hos företag, vilka själva ska se till att avfallet omhändertas på ett riktigt sätt.
  • Hushållsavfall - hushållsavfallet delas in i tre underavdelningar: fastighetsnära insamling (soptunnan), insamling via återvinningscentralen och slam. Kommunen ansvarar för att behandlingen sker på ett riktigt sätt.
Senast uppdaterad: 2021-01-14
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »