Lilla Edets kommun - startsida

Abonnemang

I ett abonnemang ingår förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, tillgång till Återvinningscentralen på Göta (ÅVC), transport och omhändertagande av avfallet, kundservice och fakturering.

Fakturering för avfallsabonnemang sker fyra gånger per år för året-runt-abonnemang och två gånger per år för sommarabonnemang. Du som väljer e-faktura för VA och avfall kan få faktura varje månad istället för kvartalsvis. Kontakta enheten för avfall och återvinning för att ändra din fakturering, kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.
 
Kommuninvånare kan ansöka om att dela avfallskärl med grannen eller själv ta hand om sitt komposterbara avfall (hemkompostering).

Läs mer om abonnemangsavgifter på sidan taxor och avgifter.
Senast uppdaterad: 2021-01-14
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »