Lilla Edets kommun - startsida

Ägarbyte

När du säljer din fastighet måste du anmäla ägarbyte för ditt VA- och avfallsabonnemang.

Du som fastighetsägare är skyldig att anmäla flytten till Lilla Edets kommun eftersom det inte sker automatiskt. Fyll i blanketten Ägarbyte för VA- och avfallsabonnemang.

Pdf, 124.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Både du och den nya ägaren ska skriva under blanketten. Skicka in blanketten så snart som möjligt efter ägarbytet.

Vatten

Läs av vattenmätaren tillsammans med den nya ägaren den dagen ägarbytet sker. Den tidigare ägaren är betalningsskyldig fram till ägarbytet/slutavläsningen.

Har du inget kommunalt vatten och avlopp fyller du i alla uppgifter på blanketten förutom vattenmätaravläsningen.

Avfall

På blanketten Ägarbyte för VA- och avfallsabonnemang Pdf, 124.5 kB, öppnas i nytt fönster. gör du ett aktivt val av avfallsabonnemang, det vill säga vilken storlek du önskar på ditt gröna restavfallskärl. Om du inte gör ett aktivt val behåller du det restavfallskärl som sedan tidigare står placerad vid din fastighet. Avfallshämtning sker varannan vecka. Om du väljer att hemkompostera kan du istället välja hämtning av restavfallet var fjärde vecka. Dispenser som den tidigare ägaren beviljats upphör att gälla i samband med ägarbyte.

Passerkort till återvinningscentralen

Passerkortet till återvinningscentralen är en värdehandling som hör till fastigheten. Kortet ska lämnas över till den nya ägaren. Om kortet inte överlämnas debiteras den tidigare ägaren.

Läs mer om återvinningscentralen och passerkort 

Senast uppdaterad: 2020-12-09
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »