Lilla Edets kommun - startsida

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna lämnar du dina förpackningar av papper, plast, metall och glas. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna.

FTI ansvarar för att tömma och städa återvinningstationerna.
Kontakta FTI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om:
  • någon container är full
  • någon återvinningsstation är skräpig
  • du vill veta när din närmaste återvinningsstation töms och städas.

Återvinningsstationerna är utplacerade på allmän plats i kommunen. De står ofta vid butiker, besinstationer eller i bostadsområden.


För att se var återvinningsstationerna finns kan du söka på FTIs karta över stationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Förändringar på återvinningsstationerna hösten 2018

Under hösten 2018 sker en del förändringar på återvinningsstationerna i kommunen. Stationerna ska få bättre utformning med nya och större behållare som alla dessutom har en lägre höjd för att det ska bli enklare för dig att slänga ditt avfall. FTI har också beslutat att några stationer ska flyttas (se nedan), en tillkommer på Berg Östra och två stycken, Västerlanda korsväg och Prässebo, ska avvecklas. Orsaken till avvecklingen är att stationerna inte används i tillräcklig utsträckning, enligt FTI.

Lilla Edet

ÅVS utanför Ica Boström avvecklas och ersätts av

en ny station vid Skillnadsgatan på grund av platsbrist.

Ström

ÅVS flyttar från stallet till andra sidan Kungälvsvägen,
vid Egnahemsvägen.

Berg Östra

Ny ÅVS planeras i Berg Östra vid Kungälvsvägen

Västerlanda korsväg

ÅVS kommer att avvecklas

Prässebo

ÅVS kommer att avvecklas

Senast uppdaterad: 2021-03-03
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »