Lilla Edets kommun - startsida

Avfallshämtning

Generellt sker avfallshämtningen varannan vecka. Hämtningsdagen är oftast på samma veckodag, men kan ibland ändras på grund av helgdagar. Där matavfallsinsamling har införts sker vanligtvis hämtning av matavfall (brunt kärl) varannan vecka och restavfall (grönt kärl) var fjärde vecka. Det är också möjligt att välja annat hämtningsintervall inom sitt avfallsabonemang.

Hämtningsdagar - kartor

Använd knapparna för att hämta detaljerade kartor med hämtningsdagar för varje ort. Du hittar också kartor för större områden nedanför.

Avvikande hämtningsdagar

Ordinarie hämtningsdag

Ny hämtningsdag

Fredag 15 april (långfredag)

Torsdag 14 april

Måndag 18 april (annandag påsk)

Tisdag 19 april eller onsdag 20 april

Avfallet hämtas under två dagar. Låt kärlet stå ute tills det tömts.

Torsdag 26 maj (kristi himmelsfärdsdag)

Fredag 27 maj

Måndag 6 juni (Sveriges nationaldag)

Tisdag 7 juni eller torsdag 9 juni

Avfallet hämtas under två dagar. Låt kärlet stå ute tills det tömts.

Fredag 24 juni (midsommarafton)

Torsdag 23 juni

Att tänka på inför hämtning

 • Placera kärlet på hämtstället senast kl. 06.00 den dag då hämtning sker.
 • Placera kärlet med handtaget och hjul ut mot gatan.
 • Fördela om innehållet till nästa hämtningstillfälle om behållaren är överfull.
 • Se till att behållaren/hämtvägen inte är blockerad.
 • Vid vinterväglag skotta och sanda/salta framför avfallskärlet
 • Kontakta enheten avfall och återvinning om du har bytt lås/kod på grind/dörr som berörs av avfallshämtningen.

Utebliven avfallshämtning

Utebliven avfallshämtning kan bero på olika anledningar. Kontakta alltid enheten avfall och återvinning om ditt kärl har missats. Att tänka på inför hämtning:
 • placera kärlet på hämtstället senast kl. 06.00 den dag då hämtning sker.
 • placera kärlet med handtaget och hjul ut mot gatan.
 • fördela om innehållet till nästa hämtningstillfälle om behållaren är överfull.
 • kontakta enheten avfall och återvinning om du har bytt lås/kod på grind/dörr som berörs av avfallshämtningen.
 • se till att behållaren/hämtvägen inte är blockerad.
 • vid vinterväglag skotta och sanda/salta framför avfallskärlet.
Avvikande hämtningsdagar

Ordinarie hämtningsdag

Ny hämtningsdag

Tisdag 11 april

Måndag 10 april

Torsdag 13 april (skärtorsdag)

Hämtas som vanligt

Fredag 14 april (långfredag)

Tisdag 11 april

Måndag 17 april (annandag påsk)

Tisdag 18 april

Måndag 1 maj

Tisdag 2 maj

Torsdag 25 maj (krisiti himmelfärdsdag)

Hämtas som vanligt

Fredag 26 maj

Hämtas som vanligt

Tisdag 6 juni (Sveriges nationaldag)

Måndag 5 juni

Fredag 23 juni (midsommarafton)

Måndag 26 juni

Måndag 26 juni

Tisdag 27 juni

Sommarhämtning

Du som har fritidsbostad kan välja att få sommarhämtning av avfall. Hämtning vid fritidsbostäder sker under perioden 1 maj till 30 september.

Uppehåll i hämtning

Önskas uppehåll i hämtning av hushållsavfall eller slam ska ansökan inkomma senast fyra veckor före avsedd uppehållstid. Fyll i blanketten Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam. Pdf, 301.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Dela avfallskärl med grannen

Du kan välja att dela avfallskärl (både grönt restavfallskärl och brunt matavfallskärl) med en eller två grannar.


För ansökan om delat kärl gäller:

• En ansökan om delat avfallskärl kan göras av två eller tre fastigheter.
• Fastigheterna ska ligga intill varandra alternativt ha max tio meters avstånd mellan fastighetsgränserna.
• Ansökan ska vara enheten avfall och återvinning tillhanda senast fyra veckor innan delat kärl kan tas i bruk.

Blankett: Ansöka om att dela avfallskärl Pdf, 189.8 kB, öppnas i nytt fönster. med granne.

Tömningsdagar för dig som har hämtning var fjärde vecka

Avfallshämtningen är organiserad genom en indelning av hämtningsveckor som röda respektive blåa veckor. Under 2022 är vecka 1 och 4, 5 och 8, 9 osv är blåa veckor. Vecka 2 och 3, 6 och 7 osv röda veckor. Som avfallskund med hämtning var fjärde vecka har du idag antingen ett rött eller blått klistermärke på ditt avfallskärl, som indikerar om du har hämtning under röd eller blå period.


I de områden där matavfallsinsamling införs, och hämtningsintervallet av restavfallet därmed ändras från varannan vecka till var fjärde vecka, får du som avfallskund information om vilket område (rött eller blått) du tillhör hemskickad med brev.

Senast uppdaterad: 2022-03-11
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »