Lilla Edets kommun - startsida

Avfallsplan och renhållningsordning

Avfallsplan och renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan. Göteborgsregionen har tagit fram en gemensam avfallsplan, A2020.PDF Till avfallsplanen finns lokala tillägg, renhållningsordningen, i form av en kommunspecifik bilagaPDF och lokala föreskrifter om avfallshanteringPDF.

I de lokala tilläggen beskrivs kommunens ansvar och skyldigheter för avfall som uppstår i kommunen, hur avfallet ska hanteras genom till exempel sortering, insamling, transport och behandling.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till renhållningen enligt de bestämmelser som anges i renhållningsordningen. Inom renhållningen försöker Lilla Edets kommun arbeta utifrån avfallshierakin:
  • förebygga
  • återanvända
  • materialåtervinna
  • annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  • bortskaffande (deponering)
Senast uppdaterad: 2019-09-30
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Jesper Gärder


Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »