Lilla Edets kommun - startsida

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svar som vi får

Insamling och sortering

Byte av kärl är belagt med en engångsavgift som för närvarande är 250 kronor inklusive moms.


Lilla Edets kommun har ett ansvar att samla in allt avfall som uppstår i kommunen. Ett abonnemang kan därför aldrig avslutas utan överlåts istället på nya fastighetsägare vid ägarbyte av fastigheten.


För att ändra tömningsintervall från varannan vecka till var fjärde vecka behöver du som fastighetsägare börja hemkompostera. Läs mer om hur kompostering fungerar, och ansökan om detta, på lillaedet.se/kompost
Avgiften för att ansökan om hemkompostering är 475 kronor inklusive moms.

Efter att matavfallsinsamlingen är införd kommer restavfallet för ett normalabonnemang hämtas var fjärde vecka och matavfall varannan vecka. Ändring av intervall för restavfall är fortfarande möjligt att göra genom att kontakta enheten för avfall och återvinning per e-post på avfall@lillaedet.se.


För att ändra faktureringsintervall från kvartalsfakturering till månadsfakturering så behöver du inkomma till enheten för avfall och återvinning med följande information via mail på avfall@lillaedet.se:
- Namn på din bank
- Personnummer om det inte är den person som är registrerad på abonnemanget som betalar fakturan
- E-postadress eftersom vi skickar ut elektroniskt nyhetsbrev med viktig information.
För att få månadsfaktura krävs att du som tar emot fakturan har en internetbank som erbjuder e-faktura.


Det kan finnas flera orsaker till att ditt kärl inte är tömt. En vanlig orsak är att kärlet inte är placerat på det anvisade hämtstället, inte är vänt åt rätt håll för tömning, innehåller felsorterat avfall eller att det på något sätt är blockerat. Under vintersäsongen är en vanlig orsak att vägen inte varit vinterväghållen på fullgott sätt för att insamlingsfordonet ska kunna komma fram. Om ditt kärl inte är tömt, kontakta avfallsenheten via e-post eller per telefon för att beställa en extra tömning. Sådan tömning är belagd med avgift, för närvarande 170 kr


Om ditt kärl inte blivit tömt av orsaker som inte har att göra med punkten ovan så kommer kommunen att tömma ditt kärl inom tre arbetsdagar utan extra kostnad.


Prisinformation om de avfallstjänster som kommunen erbjuder hittar du i vår avfallstaxa


För att insamlingen av avfall ska ske så effektivt som möjligt och med så liten påverkan på både miljön och den fysiska arbetsmiljön hos renhållningsarbetarna så behöver kärlen placeras på en specifik plats så att insamlingen kan ske utan risk för ovanstående.


Extra tömning beställs via e-post på avfall@lillaedet.se till en avgift som för närvarande är 250 kronor inklusive moms. Den extra tömningen sker inom tre arbetsdagar.


Kontakta enheten för avfall och återvinning per e-post på avfall@lillaedet.se där du beskriver på vilket sätt kärlet är trasigt.


Kontakta enheten för avfall och återvinning per e-post på avfall@lillaedet.se.


Nej, enligt lag ska varje hushåll ha sophämtning och det är inte tillåtet att själv frakta sitt hushållsavfall eller att bränna det. Lagen finns för att skydda miljö och hälsa från bland annat ohyra, spridning av sjukdom och gift.
Återvinningscentralen

Kontakta enheten för avfall och återvinning per e-post på avfall@lillaedet.se.


Kontakta enheten för avfall och återvinning per e-post på avfall@lillaedet.se. Förlorat kort är ställs ut på nytt till en engångsavgift om 226 kronor.


För närvarande ingår 24 fria besök per kalenderår och fastighet. Därefter kostar varje besök 226 kronor.


Kontakta enheten för avfall och återvinning per e-post på avfall@lillaedet.se.


Nej, hämtning eller lämning på återbruket är avgiftsbefriat.


Vi tar inte emot uttjänta mediciner på återvinningscentralen. Dessa ska istället lämnas till apoteket. Det är heller inte tillåtet att spola ned medicin i avloppet. Kanyler ska läggas i en särskild behållare som fås och lämnas in på apoteket.


Senast uppdaterad: 2020-01-07
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Jesper Gärder


Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »