Lilla Edets kommun - startsida

Källsortering och återvinning

Det mesta av vårt hushållsavfall kan återvinnas. För att avfallet ska kunna behandlas på ett miljöriktigt sätt är det viktigt att det sorteras rätt från början.

Källsortering betyder att avfall sorteras där det uppstår, vid källan. Källsortera och minska din klimaktpåverkan genom de energivinster som görs när material återvinns.

Producentansvar

Det första du bör tänka på vid avfallssortering är om det omfattas av det så kallade producentansvaret. Produkter som omfattas av producentansvaret ska lämnas tillbaka till inköpsstället eller till särskild plats där det kan tas emot. Som exempel lämnas förpackningar till återvinningsstationerna och tidningar/returpapper till idrottsföreningar. Producenterna ska se till att de sorterade materialen samlas in och tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt.

Producentansvaret gäller för:
  • bilar med tillbehör
  • läkemedel
  • batterier
  • elektriska/elektroniska apparater som inte är fast installerad,
  • förpackningar,
  • radioaktivt avfall,
  • glödlampor/lysrör  
  • tidningar/returpapper
 sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om hur du sorterar ditt avfall.
Senast uppdaterad: 2021-03-03
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »