Lilla Edets kommun - startsida

Matavfallsinsamling

Under 2020 inför Lilla Edets kommun insamling av matavfall. I flerbostadshus och hos verksamheter startar insamlingen i maj 2020 och hos privatpersoner i småhus startar insamlingen områdesvis, uppdelad i fyra etapper, med start i september 2020.

Här får du svar på de vanligaste frågor om införandet av matavfallsinsamlingen. Bland annat varför och när matavfallsinsamlingen införs, vad som händer med matavfallet och om miljönyttan med att sortera ut sitt matavfall.

Vanliga frågor och svar

Införandet

Det införs för att uppnå nationella och lokala miljömål och därmed miljönytta. Matavfallet rötas i en biogasanläggning i Göteborg och blir biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark där ny mat odlas. Mat blir ny mat!

2018 beslutade regeringen att kommunerna ska erbjuda separat matavfallsinsamling senast 2021-01-01. Det finns även nationella miljömål, där riksdagen yrkar på insatser för att minst 50 procent av matavfallet från hushåll ska behandlas biologiskt.


I flerbostadshus och hos verksamheter startar insamlingen i maj 2020 och hos privatpersoner i småhus startar insamlingen områdesvis, uppdelad i fyra etapper, med start i september 2020. Vårt mål är att införandet ska vara helt klart innan 2021-01-01. Mer information om genomförandet och tidsplan för de olika etapperna kommer att publiceras allt eftersom på lillaedet.se. Du som bor i småhus kommer också få information hemskickad via brev. Du som hyr lägenhet eller verksamhetslokal informeras av din hyresvärd. Du som bor i bostadsrättslägenhet informeras av din bostadsrättsförening.


Matavfall och brännbart avfall samlas in och behandlas separat. Matavfallet körs till en anläggning där biogas och biogödsel produceras, medan det brännbara avfallet körs till en annan anläggning för förbränning. Det finns dock ett alternativ att hemkompostera matavfallet, då krävs inget extra kärl för ditt matavfall. Här kan du läsa mer om hur du hemkomposterar på lillaedet.se/kompost
Hur det går till

Papperspåsar, påshållare och kärl får du från kommunen. Påsar kommer tillhandahållas kontinuerligt.

Ditt matavfall lägger du i papperspåsen, inomhus förvarar du matavfallspåsen i påshållaren. Påsen läggs sedan i matavfallskärlet (det bruna). Observera att det endast är kommunens papperspåsar för matavfall som får läggas i matavfallskärlet.


Det vanliga är att matavfallet hämtas varannan vecka, men vid flerbostadshus och verksamheter kan i vissa fall möjlighet till hämtning varje vecka finnas.


Insamlingen sker antingen med fordon som har ett fack, under rutter där enbart matavfall samlas in, eller med ett fordon, med två separata lastfack, som samlar in både restavfall och matavfall.


Ja, det går att ansöka om delat kärl, på samma sätt som ni idag kan dela det gröna kärlet för restavfall.


Exempelvis;

 • Alla slags matrester, både tillagade, råa och gamla
 • Gammal mat med utgånget datum
 • Benrester från kött, fisk och fågel
 • Frukt- och grönsaksrester samt skal
 • Ägg och äggskal
 • Torrvaror (mjöl, kryddor, ströbröd, konserverad mat med mera)
 • Bröd av alla slag
 • Tepåsar, te och kaffesump
 • Stelnat stekfett och margarin
 • Godis, snacks (popcorn, chips, ostbågar med mera)
 • Kosttillskott, proteinpulver, bantningspulver
 • Katt- och hundmat (både blötmat och torrfoder)
 • Kaffefilter, hushållspapper och servetter går också bra.


Exempelvis;

 • Matförpackningar av alla slag (plast, tuber, aluminium med mera)
 • Krukväxter, snittblommor och trädgårdsavfall
 • Tobak, fimpar och snus
 • Tuggummi/nikotintuggummi
 • Medicin (lämnas till apoteket)
 • Glasspinnar och ätpinnar
 • Bomull, bindor, tamponger och våtservetter
 • Jord, sand, kattsand, djurströ och djurspillning
 • Grillkol, aska och stearin
 • Stora mängder fallfrukt (kan lämnas på återvinningscentralen i Göta).


Det är viktigt att inget annat avfall än matavfall läggs i det bruna kärlet för matavfall. Annat avfall kan förstöra rötningsprocessen eller fastna i förbehandlingen när matavfallet ska bli biogas och biogödsel.
Påverkan

Du som bor i småhus kommer att få ett nytt brunt kärl för matavfall, förutsatt att du inte hemkomposterar. Detta kommer att tömmas varannan vecka. Efter införandet kommer ditt restavfallskärl tömmas var fjärde vecka. Har du behov av tömning med tätare intervall, annan storlek på kärl eller fler kärl kan du alltid höra av dig till enheten för avfall och återvinning för att ändra ditt abonnemang. De olika abonnemangsalternativen och tillhörande priser hittar du i Avfallstaxan


Du som bor i lägenhet kommer behöva sortera ut ditt matavfall. Information om hur du ska gå till väga får du av din hyresvärd/bostadsrättsförening.


Du behöver informera dina hyresgäster om matavfallsinsamlingen samt dela ut påshållare och tillhandahålla matavfallspåsar. Du behöver också se till att skapa utrymme för matavfallskärlen i fastighetens soprum. Påsar, påshållare och kärl tillhandahålls av kommunen. Påsar kommer tillhandahållas kontinuerligt. Informationsbrev kommer att skickas ut till fastighetsägare med flerbostadshus och/eller kommersiella lokaler i Lilla Edets kommun i månadsskiftet november/december 2019.


Som bostadsrättsförening behöver ni informera era medlemmar om matavfallsinsamlingen samt dela ut påshållare och tillhandahålla matavfallspåsar. Ni behöver också se till att skapa utrymme för matavfallskärlen i fastighetens soprum. Påsar, påshållare och kärl tillhandahålls av kommunen. Påsar kommer tillhandahållas kontinuerligt. Informationsbrev kommer att skickas ut till bostadsrättsföreningar i Lilla Edets kommun i månadsskiftet november/december 2019.


I första hand behöver avfallshanteringen anpassas, när matavfallskärl tillkommer behövs inte lika många kärl för restavfall. Statistik visar att cirka 33 procent av avfallet som slängs i Lilla Edets kommun är matavfall. Saknas det plats i befintliga utrymmen får en ny lösning för hanteringen hittas. Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen ansvarar för sina avfallsutrymmen.


Priset beror främst på val av restavfallsabonnemang, dvs hur stort kärl för restavfall samt hämtningsintervall du väljer, men även vilket matavfallsabonnemang du väljer. Prisexempel för de vanligaste abonnemangen. Läs mer i Avfallstaxa 2020


Taxan för insamling av avfall höjdes 2018 för att täcka kostnaderna för införandet av insamling av matavfall. Det planeras inga ytterligare höjningar av taxan under år 2020, förutom vanlig indexhöjning. Prisexempel för de vanligaste abonnemangen. Läs mer i Avfallstaxa 2020
Miljönyttan

Matavfallet rötas i en biogasanläggning i Göteborg och blir biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark där ny mat odlas. Mat blir ny mat! Klicka här för att läsa mer om miljönyttan.


Nej. Matavfall och brännbart avfall samlas in och behandlas separat. Matavfallet körs till en anläggning där biogas och biogödsel produceras, medan det brännbara avfallet körs till en annan anläggning för förbränning.


Matavfallet rötas i en biogasanläggning i Göteborg och blir biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark.


Fram till augusti/september 2020 behandlas matavfallet i Renovas biogasanläggning i Göteborg. Tjänsten ska därefter upphandlas på nytt.


Genom att bränna matavfallet uppnås inte lika stor miljönytta som biogasen och biogödsel ger. Insamlingen möjliggör att matavfallet kan rötas i en biogasanläggning och bli biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark där ny mat odlas.
Hemkompostering

Ja, om du sedan tidigare ansökt hos kommunen om hemkompostering och fått godkänt för det kan du välja att fortsätta att göra det. Vid godkänd hemkompostering behövs inte det extra bruna matavfallskärlet eftersom matavfallet läggs i din hemkompost. Läs mer om hur kompostering fungerar, och ansökan om detta, på lillaedet.se/kompost


Vid insamling ska matavfallet läggas i matavfallspåse av papper (som du fått av kommunen) och sedan i ditt matavfallskärl (det bruna). Vid hemkompostering behövs inte det extra bruna matavfallskärlet eftersom matavfallet läggs i din hemkompost.


Läs mer om hur kompostering fungerar samt om den ansökan du behöver göra för att få hemkompostera på lillaedet.se/kompost
Tips

Det är viktigt att du ställer matavfallspåsen i påshållaren. Hållaren ventilerar papperspåsen och minskar på så sätt både fukt och lukt. Om påsen ställs i en tät behållare försämras cirkulationen och påsen kan bli blöt och gå sönder. Detsamma gäller om du lägger ett lock på påshållaren. Påshållaren tål även att rengöras i diskmaskin.


Se till att påsen inte fylls mer än att den kan förslutas. Försök se till att matavfallet är så torrt det går. Genom att ställa matavfallspåsen i påshållaren ventileras papperspåsen vilket gör matavfallet torrare. Om påsen ställs i en tät behållare försämras cirkulationen och påsen kan bli blöt och gå sönder. Detsamma gäller om du lägger ett lock på påshållaren. Matavfall som luktar mycket, såsom exempelvis räkskal, kan om det är en bit kvar till nästa tömning frysas in och sedan läggas i kärlet dagen innan tömning.


Senast uppdaterad: 2020-02-25
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »