Lilla Edets kommun - startsida

Renhållningsordning

Varje kommun ska enligt miljöbalken och avfallsförordningen ha en
renhållningsordning. I renhållningsordningen ingår kommunens föreskrifter om avfallshantering samt avfallsplan.

Föreskrifter om avfallshantering: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehåller reglar om det avfall som uppkommer i kommunen och hur det ska hanteras och sorteras. Här framgår exempelvis vilka typer av avfall fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna till kommunen.

 

Avfallsplan: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En avfallsplan redovisar dagsläget, framtidsmålen samt vilka åtgärder som planeras för att minska avfallets mängd och farlighet. En gemensam avfallsplan är framtagen av Göteborgsregionens 13 kommuner fram till år 2030.

Senast uppdaterad: 2021-02-01
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »