Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter avfallstjänster

Nedan hittar du de vanligaste avgifterna och taxorna för kommunens avfallstjänster 2022. I ett abonnemang ingår förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten transport och omhändertagande av avfallet, tillgång till återvinningscentralen i Göta (ÅVC), kundservice och fakturering.

En grundavgift för hushållsavfall betalas alltid per hushåll och/eller per verksamhet, sedan tillkommer även kostnaden för valt abonnemang. Du ser dina valmöjligheter nedan under rubriken Avfallshämtning.


Komplett taxedokument. Pdf, 153.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakturering

Fakturering för avfallsabonnemang sker fyra gånger per år för året-runt-abonnemang och två gånger per år för sommarabonnemang.

Vill du istället få din faktura varje månad tar du kontakt med enheten för avfall och återvinning. Kontaktuppgifter hittar du till höger. Kravet för att få månadsfaktura är att fakturan distribueras som E-faktura direkt till din internetbank.

Förändring av avgiften vid delat avfallsabonnemang 

Från och med 1 juni 2021 kommer avgiften vid delning av avfallsabonnemang mellan flera fastigheter delas lika mellan fastigheterna.


Detta medför en ökning, jämfört med den tidigare delningsavgiften där avgiften subventionerades.


Subventioneringen behövde ses över i samband med införandet av matavfallsinsamling, då fler fastigheter därefter förväntas börja dela på avfallsabonnemang.

Grundavgifter per år

Avgift inkl. moms
En- och tvåfamiljshus1 133,75 kr
Fritidshus567,50 kr
Lägenhet567,50 kr
Verksamhet1 133,75 kr
 
Avfallshämtning per år
innan matavfallsinsamling införts hos dig
AbonnemangHämtningsintervallAvgift inkl. moms
Helår 140 l kärlVarannan vecka1 478,75 kr
Helår 140 l kärlVar fjärde vecka*556,25 kr
Helår 190 l kärlVarannan vecka2 007,50 kr
Helår 190 l kärlVar fjärde vecka*752,50 kr
Sommar 140 l kärlVarannan vecka570,00 kr
Sommar 140 l kärlVar fjärde vecka*213,75 kr
Sommar 190 l kärlVarannan vecka773,75 kr
Sommar 190 l kärlVar fjärde vecka*291,25 kr
Avfallshämtning per år
restavfall efter att matavfallsinsamling införts
AbonnemangHämtningsintervallAvgift inkl. moms
Helår 140 l kärlVarannan vecka2 001,25 kr
Helår 140 l kärlVar fjärde vecka*801,25 kr
Helår 190 l kärlVarannan vecka2 722,50 kr
Helår 190 l kärlVar fjärde vecka*1 088,75 kr
Sommar 140 l kärlVarannan vecka1 002,50 kr
Sommar 140 l kärlVar fjärde vecka*400,00 kr
Sommar 190 l kärlVarannan vecka1 361,25 kr
Sommar 190 l kärlVar fjärde vecka*545,00 kr
Avfallshämtning per år
matavfall/kompost
AbonnemangHämtningsintervallAvgift inkl. moms
Helår 140 l kärlVarannan vecka400,00 kr
Sommar 140 l kärlVarannan vecka201,25 kr
Hemkompost* - 0 kr

* Kräver ”anmälan om kompostering” och godkännande av samhällsnämnden.


Du kan ansöka om att dela avfallskärl Pdf, 257.4 kB, öppnas i nytt fönster. med en eller flera grannar. Vid delning delas abonnemangsavgiften lika mellan de som delar.


Hämtningsperioden för sommarabonnemang är 1 maj - 30 september. 

Extra tjänster
TjänsterAvgift inkl. moms
Byte av kärlstorlek eller utkörning av nytt kärl, per fastighet och tillfälle.
(Behöver inte betalas under de två första månaderna efter nyinflyttning.)
375,00 kr
Avgift per besök till ÅVC efter 24 avgiftsfria besök till ÅVC per kalenderår och per hushåll.312,50 kr
Ersättningskort vid förlust av passerkort till ÅVC250,00 kr
Hämtning per transport av övrigt hushållsavfall, till exempel skrymmande avfall, där så är skäligt.2 402,50 kr

Extra tömning ett styck avfallskärl, inom tre arbetsdagar.

320,00 kr

Viss extrautrustning till avfallskärl, till exempel speciella lock eller lås.

1 158,75 kr

Utlåning av avfallskärl, 140 liter, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset.

863,75 kr
Utlåning av evenemangskärl, 660 liter flerfack, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset.1 043,75 kr
 
Senast uppdaterad: 2021-12-21
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »