Lilla Edets kommun - startsida

Utställning: Avfallsföreskrifter

Lilla Edets kommun har tagit fram förslag på nya föreskrifter om avfallshantering. Innan dessa antas i kommunfullmäktige ska utställning och samråd ske enligt Miljöbalk (1998:808) 15 kapitel 42 §.

Utställningen sker under perioden 6 maj till 17 juni 2019. Föreskrifter om avfallshantering i Lilla Edets kommun är en del av den kommunala renhållningsordningen.

 

De huvudsakliga förändringarna i föreskrifterna innebär:

 • att matavfall ska sorteras ut från annat avfall
 • färre krav på utformning av avfallsutrymmen
 • att fett från fettavskiljare nu bedöms vara verksamhetsavfall
 • förtydliganden kring delade kärl
 • utökad uppgiftsskyldighet för verksamheter
 • förtydliganden om väg till hämtstället samt konsekvenser om föreskrifterna inte följs

Utställningsplatser

 • Återvinningscentralen, Göta Bruks väg 1, Göta
 • Lilla Edets kommun, Medborgarservice, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet.
 • Lilla Edets bibliotek, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet.
 • Lödöse museum, Museivägen 1, Lödöse
 • lillaedet.se/avfallsföreskrifter

Frågor och svar

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna kring de nya avfallsföreskrifterna. Klicka på en fråga för att läsa svaret.

Avfallsföreskrifter är kommunala regler som reglerar kommunens insamling och omhändertagande av hushållsavfall, fastighetsägarnas skyldighet att sortera och överlämna hushållsavfall samt relaterade frågor.


När den kommunala renhållningsordningen, som föreskrifterna är en del av, ändras ska utställning och samråd ske för att ge de berörda möjlighet att yttra sig.


Den största förändringen mot idag är att matavfall ska sorteras ut från övrigt avfall. Övriga förändringar är följande:

 • färre krav på utformning av avfallsutrymmen
 • att fett från fettavskiljare nu bedöms vara verksamhetsavfall
 • förtydliganden kring delade kärl
 • utökad uppgiftsskyldighet för verksamheter
 • förtydliganden om väg till hämtstället samt konsekvenser om föreskrifterna inte följs

Det innebär att hushållen antingen komposterar i godkänd kompost eller lägger matavfall i en papperspåse och sedan i ett särskilt kärl. Hanteringen som är idag att lägga matavfall blandat med annat avfall i det gröna kärlet kommer upphöra.

Att sortera ut matavfallet från övrigt avfall har stor miljönytta. Av matavfallet kan vi producera biogas och biogödsel. Biogas kan ersätta fossila bränslen.


Planen är att succesivt införa matavfallsinsamling under 2020. Exakt tidplan är inte fastställd.


Samrådshandlingarna hittar du på flera platser i kommunen:

 • Återvinnigscentralen, Göta Bruks väg 1, Göta
 • Lilla Edets kommun, Medborgarservice, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet
 • Lilla Edets bibliotek, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet
 • Lödöse museum, Museivägen 1, Lödöse
 • lillaedet.se/avfallsföreskrifter

Samrådsmöten ger dig möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter eller lämna allmänna upplysningar om sådant som kommunen bör känna till i sitt fortsatta arbete.


Samrådsmöten sker på flera platser i kommunen. Du är självklart välkommen till alla möten, oavsett plats.

Måndag 20 maj, kl. 18-19
Västerlanda bygdegård, Västerlanda

Onsdag 22 maj, kl 18-19
Hjärtumgården, Hjärtum

Torsdag 23 maj, kl 18-19
Lödöse museum, Lödöse

Måndag 10 juni, kl 18-19
Östra roten (kommunhuset), Lilla Edet

Tisdag 11 juni, kl 18-19
Östra roten (kommunhuset), Lilla Edet


Synpunkter kan skickas in på flera olika sätt.

 • Via webbformuläret nedan
 • E-post till kommunen@lillaedet.se, skriv ” TN2019/166” i ärenderaden
 • Brev, märk kuvertet med ”TN2019/166”. Adress: Lilla Edets kommun, 463 80, Lilla Edet

Synpunkter

Synpunkter kan skickas in på flera olika sätt.

 • Via formuläret nedan
 • E-post till kommunen@lillaedet.se, skriv ” TN2019/166” i ärenderaden.
 • Brev, märk kuvertet med ”TN2019/166”. Adress: Lilla Edets kommun, 463 80, Lilla Edet.


Frågor ställs till enheten för avfall och återvinning genom kommunens växel 0520-65 95 00, e-post tekniska@lillaedet.se, besök eller brev till adress Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet.

Här kan du lämna dina synpunkter

Personuppgifter * (obligatorisk)
PersonuppgifterSenast uppdaterad: 2019-05-27
Sidansvarig: Jesper Gärder

Samrådsmöten för fastighetsägare

Samrådmöten hålls vid fem olika tillfällen och platser. Du är välkommen till alla möten, oavsett var du bor. 


Måndag 20 maj, kl. 18-19

Västerlanda bygdegård, Västerlanda

Onsdag 22 maj, kl 18-19

Hjärtumgården, Hjärtum

Torsdag 23 maj, kl 18-19

Lödöse museum, Lödöse


Måndag 10 juni, kl 18-19

Östra roten (kommunhuset), Lilla Edet

Tisdag 11 juni, kl 18-19

Östra roten (kommunhuset), Lilla Edet

Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »