Lilla Edets kommun - startsida

Markanvisning

En markanvisning innebär att en intressent ges möjlighet att under en viss tidsperiod och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av mark för byggnation.

Rätten gäller en viss tidsperiod och regleras i ett markanvisningsavtal. Markanvisning kan ske både för ett område som redan är detaljplanerat eller för ett område med en pågående detaljplanläggning.

Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen önskar.

Pågående markanvisningar

Just nu finns inga pågående markanvisningar.

Information om kommande markanvisningar?

Vill du ha information om kommande markanvisningar, fyll i formuläret nedan så skickas information när markanvisning finns tillgänglig.


Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter
Senast uppdaterad: 2022-01-19
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »