Lilla Edets kommun - startsida

Markanvisningstävling

Lilla Edets kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder på Södra Stallgärdet, Ström! Vi tar emot tävlingsbidrag fram till 30 augusti 2019.

Tävlingsuppdraget består av att utforma bostadskvarteret som ska byggas. Alla är välkomna att delta i markanvisningstävlingen genom sitt tävlingsbidrag. 

Tävlingsområdet

Tävlingsområdet ligger i området Södra Stallgärdet, Ström, på västra sidan av Göta älv vid Lilla Edet. Området är gammal åkermark och fastigheten är 5 691 kvm stor.

Här finns närhet till förskola och skola, rekreationsområde och promenadavstånd till Lilla Edets centrum via en gångbro över Göta älv. Området ligger nära slussarna och Ströms slott med anor från 1600-talet.


För området gäller detaljplan för Ström 1:65 mfl Stallgärdet, södra delen. Inom detaljplanen finns byggrätt för bostäder, kontor/handel och förskola. Tävlingsområdet innefattar ett av bostadskvarteren.

Gata och VA är utbyggt till fastigheten.

Ta del av tävlingsinbjudan i sin helhet.PDF

Frågor och svar kring tävlingen


Följande punkter kommer användas som utvärderingsgrund vid val av exploatör:


- hur väl tävlingsbidraget förhöjer områdets stadsbild och anpassas
till topografi och landskap
- byggnadernas arkitektur och koppling till områdets historia
- hur utemiljön gestaltas
- lägenheternas planlösning och olika lägenhetsstorlekar
- tillgång till uteplats
- hur förslaget använder sig av material och lösningar med mindre
miljöpåverkan

Vinnande förslag

Lilla Edets kommun tecknar markanvisningsavtal med den exploatör vars förslag utses som vinnare.
Senast uppdaterad: 2019-07-02
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »