Lilla Edets kommun - startsida

Offentliga lokaler

En offentlig lokal har många människor tillträde till. Exempel är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar. 

Tillgänglighet i offentliga lokaler

Det finns lagar och regler för hur tillgängligheten ska hanteras i offentliga miljöer. Generellt gäller att enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska tas bort i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Här kan du läsa mer om tillgänglighet i offentliga lokaler och kommunens ansvar.

Miljö i offentliga lokaler

En lokal som är tillgänglig för allmänheten måste ha en bra inomhusmiljö. Det är också viktigt att följa de regler som gäller för hygien och miljö. Det kontrolleras av miljöenheten.
 
Vid tillsynsbesöket gör miljöavdelningen stickprov för att se om rutiner och regler följs och om fastigheten uppfyller de krav som finns. Om det finns brister i rutiner eller om verksamheten inte lever upp till de krav och regler som gäller ska det åtgärdas.

Anmälan av lokal

Vissa lokaler ska anmälas till miljö- och byggnämnden innan du startar din verksamhet. Det gäller till exempel:
  • lokaler för utbildning (skolor, förskolor, fritidshem och liknande)
  • lokaler för hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta (tatuering, piercing, akupunktur och fotvård med stickande/skärande verksamhet)
  • lokaler för bassängbad (även floating och badtunnor som inte är för privat bruk)
  • solarium
Senast uppdaterad: 2019-02-19
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »