Lilla Edets kommun - startsida

Tillgänglighetsdatabasen

Här hittar du information om tillgänglighet i offentliga lokaler, besöksmål och restauranger i Lilla Edets kommun. Tillgänglighetsdatabasen ägs, driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen.

Tillgänglighetsdatabasen finns för att du som besökare ska ha möjlighet att avgöra om en plats eller lokal är tillgänglig för dig. För att underlätta har informationen delats upp utifrån fem svårigheter:
  • svårt att höra
  • svårt att se
  • svårt att röra sig
  • svårt att tåla vissa ämnen
  • svårt att bearbeta och tolka information
Senast uppdaterad: 2021-09-28
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »