Lilla Edets kommun - startsida

Fastigheter och lantmäteri

Lilla Edets kommun har inget kommunalt lantmäteri. Lantmäteriförrättningar handläggs av det statliga Lantmäteriet i Vänersborg. 

Om du som fastighetsägare vill ha information om din egen eller någon annans fastighet ska du vända dig till lantmäteriet. Det kan till exempel gälla frågor om fastighetsbeteckning, adress, fastighetsgränser eller vem som är ägare.

Du kan kontakta lantmäteriet om du behöver en fastighetskarta, hjälp med gränsutsättning/bestämning, att bilda en ny eller ändra din befintliga fastighet med mera.

Fastighetsbildningsåtgärder kan till exempel vara avstyckning av tomt och bildande av servitut.

Senast uppdaterad: 2022-04-01
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »